Boedels

Boedelruiming en verhuizingen

Boedelruimingen en verhuizingen in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen. Te denken valt aan het huis, garage, kelder, tuin, schuur etc.

Ik bied hierin zes typen boedelruimingen aan:

  1. noodruimingen *
  2. inboedel vrij
  3. inboedelvrij en schoongemaakt
  4. inboedelvrij, schoongemaakt en klaar voor oplevering ** voor verkoop of huur.
  5. keuze 1,2,3 of 4 en verhuizen
  6. keuze 1,2,3, of 4, verhuizen en uitpakken

Uiteraard geldt voor iedere ruiming een ander tarief.

* dit betreft een boedelruiming die binnen maximaal een week moet plaatsvinden. Ik sla de gehele boedel voor maximaal 3 maanden op. Binnen die tijd kunnen begunstigen het ophalen, daarna zal het eigendom worden van Pinnata. Mocht de opslagtijd verlengt moeten worden, dan dient dit uiterlijk 14 dagen voor einde periode aangevraagd te worden.

** dit betreft sec gaten vullen, vloerbedekking verwijderen (mits niet vastgelijmd), gordijnrails verwijderen, evt. ander zaken die verwijderd moeten worden. Het betreft geen aannemerswerk. Deze werkzaamheden worden specifiek benoemd in de offerte. 

Drie stappen van de boedelruiming:

  1. Spullen voor begunstigden markeren, daar doe ik niets mee. Ik zet deze apart van de overige inboedel. Liefst in een afgesloten ruimte waar ik geen sleutel van heb. Of deze spullen worden voordat Pinnata aan de slag gaat verwijderd.
  2. Indien gewenst kan een antiquair, juwelier etc. komen voor een taxatie van goederen. Er zal een lijst gemaakt worden met de spullen en bedragen die de taxateur inneemt. Opbrengsten komen voor 90% ten goede van de begunstigden, de overige 10% is voor Pinnata.
  3. Pinnata gaat aan de slag met opruiming en verspreiden van de resterende goederen volgens vooraf getekende overeenkomst.

Voor meer informatie, klik dan op de pijltjes >>

Indien mogelijk wordt de boedeloplevering besproken met de betrokkene zelf of anders met haar / zijn contactpersoon. Afspraken worden vastgelegd in een offerte, die na ondertekening als overeenkomst dient. Uw voordeel: Er is een minder grote belasting (voor de nabestaanden) bij het opruimen van het huis. Vaak is dit eenvoudiger voor een "buitenstaander", dan voor iemand die er emotionele bij betrokken is

De overeenkomst dient als bewijs naar bijvoorbeeld de woningbouwvereniging of buren toe dat Pinnata gerechtigd is de boedel te ruimen of de verhuizing uit te voeren.

De restinboedel komt zoals overeengekomen toe aan Pinnata. Bruikbare spullen zullen worden verspreid naar Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) afzetmarktcontacten MBO voorbeelden Het is toch fijn te weten dat uw spullen een tweede waardevol leven krijgen? Ik bemiddel daarin voor u.

Bruikbare / waardevolle spullen, die niet via ondernemers afgezet kunnen worden, maar wel afgestaan zijn door de betrokkene / nabestaanden aan Pinnata komen ten gunste van minima. Versieringen (vazen, schilderijen verzamelingen etc.) worden via websites of vlomarkten verkocht. De opbrengst zal ten gunste komen van Pinnata en worden besteed door Pinnata t.g.v. de diensten.

Ook vlomarkten of websites zoals marktplaats zijn een afzetmarkt. Betrokkenen kunnen Pinnata vragen dit ook voor hen te doen en deze dienst afnemen. Dan is 70 % voor de eigenaar en 30% voor Pinnata, mits voor meer dan €10 per item verkocht wordt. Als het na drie maanden niet is verkocht wordt het eigendom van Pinnata.

Niet bruikbare goederen zullen naar de dichts bijzijnde afvalverwerkingsstation worden gebracht. Kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.