Wie ben ik?

Wie ben ik?

Ik ben Carina van Welzenis, geboren in 1967 en moeder van vier pubers. Jaren in het westen van het land gewoond, toen in het midden en inmiddels ben ik neergestreken in Drenthe.

 Carina

Sinds mijn geboorte heb ik in mijn directe omgeving te maken metverstandelijk gehandicapten, ik ben er letterlijk mee opgegroeid. Het onrecht wat hen wel en mij niet werd aangedaan is mijn grote drijfveer om, voor doelgroepen in onze samenleving die er harder voor moeten vechten, iets te willen betekenen.

Later is mijn eigen gezin een opvangadres geweest voor kinderen met een ernstig psychiatrisch ziektebeeld. Na jaren voor de klas te hebben gestaan ben ik ook werkzaam geweest in depsychiatrieals coördinator vrijwilligerswerk. Ik heb er veelmaatschappelijk betrokken ondernemen(MBO) gedaan. MBO is nodig om in tijden van individualisme contact te houden met de ander en in tijden van bezuinigingen heb je elkaar ook gewoonweg nodig. Ik wil de netwerken versterken van plaatselijke en regionale ondernemers en van maatschappelijke organisaties/particulieren. Al jaren breng ik vraag en aanbod van diensten, goederen, helpende handen en kennis bij elkaar. Tot grote blijdschap van alle partijen! Graag zou ik voor u een intermediair willen zijn voor deze twee partijen (meer uitleg kunt u vinden onderhet tabbladboedels).

Als vrijwilliger in determinale thuiszorgkon ik mijn kennis, opgedaan bij de 3 jarige opleiding van het NISNederlands instituut voor stervensbegeleiding, kwijt. De zieken, veelalouderen, hebben mij zoveel gegeven! In de vele momenten die ik met hen deelde mocht ik regelmatig de nog nimmer vertelde levensgeheimen horen. Mijn luisterend oor en geduld heeft vele mensen blij gemaakt en ik vind het een boeiende doelgroep. Ik ben ook tijdelijk coördinator geweest van de terminale thuiszorg organisatie VPTZ. Ernstig ziek of niet. Graag zou ik voor u iets willen betekenen. 

Mijn kennis rondom de dood, mijn creativiteit die zich o.a. in de fotografie uit, wilde ik combineren met mijn andere grote liefde: het maatschappelijk betrokken ondernemen. En zo werdPinnata geboren.

Maatwerk, is altijd mijn uitgangspunt. Mijn ruime ervaring in het coördineren en organiseren van zaken bied mij de gelegenheid snel en adequaat u ten dienst te staan. Ik zal uiteraard in vertrouwen omgaan met de zaken die ik verneem. Op een integere en integratieve wijze zal ik u mijn dienst aanbieden. Ik sluit dus zo veel mogelijk aan bij uw wens.

Het is mijn passie iets constructiefs te bieden aan de kwetsbaren in de maatschappij. Mijn kennis van de jeugd, psychiatrische ziektebeelden, terminale zorg en verstandelijke beperkingen helpt mij hierin enorm.

Door het bundelen van de krachten ontstaat een 1+1=3 situatie. Je kunt pas samen bewegen als je bereid bent behulpzaam en dynamisch te zijn en dat ben ik. In ad hoc situaties overzie ik de zaken snel en zal dan helder en concreet tot actie overgaan. Mijn creativiteit is hierin zeer ondersteunend.

Ik hoop voor u iets te mogen betekenen!