Zakelijk

Offerte en overeenkomst

Waarom een overeenkomst?

Eigenlijk is het antwoord heel simpel: zo zijn er duidelijke afspraken met elkaar en daardoor geen onverwachte zaken bij levering van de dienst.

Na een intakegesprek zal binnen drie werkdagen de offerte in tweevoud digitaal of per post worden verstuurd. Bij sterfbed- en uitvaartfotografie kan hiervan worden afgeweken.

Als u zich als opdrachtgever / contactpersoon kunt vinden in de offerte, tekent u deze in tweevoud. Vervolgens retourneert u één exemplaar zo spoedig mogelijk. Het andere exemplaar zal voor uzelf zijn. Zodra de getekende offerte bij Pinnata is aangekomen, zal dit een overeenkomst met elkaar worden met wederzijdse verplichtingen en zal de dienst geleverd worden.