Zakelijk

Goed doel

Van de spullen die verkocht worden via websites en vlomarkten zal zodra Pinnata winstgevend is, jaarlijks na aftrek van de gemaakte kosten, 5% naar een goed doel gaan.

Ieder jaar zal ik daar een andere bestemming voor zoeken. Uiteraard zal ik dat vermelden in deze rubriek "Goed doel".

Gekozen zal worden voor doelgroepen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken en deze gelden moeizaam via de grote geldinzamelingsacties kunnen verwerven.

Goed doel 2014: Pinnata heeft dit jaar een gezin, dat door veel tegenslag uit elkaar is en op een minimum niveau leeft een kerstpakket geschonken. Na een paar dagen leven op yoghurt en koffie kwam dit pakket op een goed moment. Als er geen geld is voor eten, dan is er helemaal geen geld voor schoonmaakmiddelen. Half volle flessen uit boedelruimingen zaten er dan ook bij.

Goed doel 2015:Pinnata heeft dit jaar een dame met de kerstmaaltijd uitgenodigd, die na jaren huwelijk plotseling een scheiding te verwerken kreeg en terugviel op de bijstand. Het was reuze gezellig en we hebben heerlijk gegeten.